E-book – Mens en robot: samen sterk

Digitalisering en automatisering zorgen voor het ontstaan van nieuwe vakgebieden en expertises. De gevraagde kennis en vaardigheden zijn hierdoor continu in verandering. Het is belangrijk dat organisaties op zoek gaan naar nieuwe manieren om de benodigde soft en hard skills te vinden, ontwikkelen en te behouden. Het om- en bijscholen van personeel is daarbij cruciaal.

In dit e-book zetten we de resultaten uit ons wereldwijde onderzoek op een rij. We geven je inzicht in functies waar de grootste groei in voorspeld wordt. Verder lees je over de meest gebruikte talentstrategieën van innovatieve organisaties én je krijgt zeven tips om te zorgen dat mens en robot vrienden worden.

Skills Revolution 4.0 - Mens en robot

Download e-book: